Niet het louter weergeven van de werkelijkheid is voor mij van belang, maar wel de weergave van hoe ik die werkelijkheid ervaar. Vanuit deze gedachtegang probeer ik vorm en
gestalte te geven aan mijn foto’s.